mussen

Mussen

Zoveel plannen en er kwam zo weinig van terecht. Bruisend van energie vertelde Stephanie over haar bedrijf. Ze had onlangs een nieuwe methodiek ontdekt en zich daar grondig in bekwaamd. Dat ging haar zoveel mogelijkheden opleveren voor de toekomst!

In de Business Reading begin ik vaak met het visualiseren van de klant en het bedrijf. Ik beschrijf vervolgens het beeld van de twee en de relatie die zij met elkaar hebben.

Het bedrijf van Stephanie liet zich zien als een dikke kip die genoegzaam in het zonnetje zat te zitten. Geheel tevreden, vol vertrouwen en niet van plan te wijken voor wat dan ook.

Mijn beschrijving van haar bedrijf stelde Stephanie niet tevreden. In plaats daarvan slaakte ze een diepe zucht. Er verscheen een frons op haar voorhoofd en ze vroeg me hoe het dan zat met alle andere plannen die ze had. Had ik die ook in het beeld gezien. En kon ik daar nog eens naar kijken. Toen ik mijn aandacht weer op het beeld richtte verscheen naast de kip een mus. Daarna landde er nog één… en hoe langer ik keek hoe meer mussen er druk kwetterend uit de lucht rondom de kip neerstreken. Stephanie keek tevreden.

Ik vroeg wat de functie was van de mussen, wat ze kwamen doen. Het was namelijk duidelijk dat de al tevreden kip er niet mee werd gediend. Integendeel, de mussen belemmerden haar het zicht op Stephanie.

Het bedrijf van Stephanie had niets aan deze mussen. Ze waren er enkel en alleen voor Stephanie.

Dat was een krachtige ontdekking. Want de wilde en enthousiaste plannen die Stephanie had bedacht om haar bedrijf groter en sterker te maken dienden blijkbaar niet de groei van haar bedrijf maar de geruststelling van Stephanie.

Toen ik de vraag stelde op welke manier de mussen Stephanie geruststelden kwam het antwoord: ze beschermen haar tegen het hebben van succes en het verdienen van geld. Want het het hebben van succes en het verdienen van geld zouden haar onafhankelijkheid geven als vrouw. En dat was eenvoudigweg te spannend.

We hebben een aantal coach sessies gewerkt met het loslaten van de oude overtuigingen die Stephanie had over vrijheid en onafhankelijkheid. Stephanie kan nu heel duidelijk het verschil zien tussen wat goed is voor haar bedrijf en wat haar van succes probeert af te leiden. “Het is een mus!”, zegt ze dan. 

Het is niet mogelijk om openbaar op dit stuk te reageren.
Wil je iets aan me kwijt, roept dit verhaal iets bij je op?
Stuur me een bericht – ik hoor graag van je. 

Comments are closed.